PARTYNICKA 27- POZWOLENIE NA BUDOWĘ.

Następny artykuł
Poprzedni artykuł

24 lutego 2015 roku Spółka decyzją numer 864/2015 uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę budynku wielorodzinnego mieszkalno- usługowego z garażem podziemnym, niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną przy ulicy Partynickiej 27, 27a, 27b we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat naszej nowej inwestycji znajdziecie Państwo w zakładce: http://www.egeriadevelopment.pl/?id=53

Layout