ZAKUP DRUGIEJ DZIAŁKI PRZY ULICY PARTYNICKIEJ 27-27a.

Następny artykuł
Poprzedni artykuł

2 kwietnia 2014 roku Spółka dokonała zakupu drugiej działki zlokalizowanej przy ulicy Partynickiej 27-27a, bezpośrednio sąsiadującej z nabytą wcześniej działką przy Partynickiej 27 ,,B". Na zakupionej nieruchomości ma powstać budynek mieszkalny wielorodzinny/ usługowy z garażem podziemnym. 

Obecnie Spółka rozpoczęła prace związane z przygotowaniem koncepcji architektonicznej inwestycji a przed końcem roku planowane jest rozpoczęcie budowy.

Layout