Kwiecień 2011 - zakup drugiej nieruchomości

Następny artykuł

Zakup drugiej nieruchomości gruntowej przy ul. Zabrodzkiej 4 we Wrocławiu przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Layout