Mgr inż. Jarosław Dowbaj

Od maja 2010 r. Wiceprezes Zarządu Spółki.

W latach 2005-2009 związany z „Getin Bank” S.A. (obecnie Getin Noble Bank). Od maja 2006 do grudnia 2008 pełnił funkcję Prezesa Banku. W latach 1999-2004 Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń „Europa” S.A., a w latach 2001-2004 Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „Europa” S.A. Wcześniej pracował jako menedżer w międzynarodowych korporacjach działających w Polsce. Karierę zawodową rozpoczynał jako pracownik naukowo - badawczy na Politechnice Wrocławskiej. W trakcie pracy na uczelni projektował instalacje sanitarne w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.

Zasiadał również w Radach Nadzorczych wielu spółek, takich jak: „LC Corp” S.A., „Arkady Wrocławskie” S.A., TU i TU na Życie „Europa” S.A., „Getin Holding” S.A., „Europejski Fundusz Leasingowy” S.A.

Pracując w instytucjach finansowych był mocno związany z rynkiem nieruchomości, w tym również jako osoba bezpośrednio nadzorująca inwestycje w budownictwie mieszkaniowym. Pomysłodawca budowy galerii handlowo - biurowej „Arkady Wrocławskie”.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej z dyplomem  mgr inż. inżynierii środowiska. Ukończył również zarządzanie finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Zobacz także: Ewa Dowbaj

Layout