Dane firmy

„Egeria Development”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba Spółki

53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 6c lokal nr 1

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000267632

NIP

8942885008

REGON

020394667

Kapitał zakładowy

2.500.000,- złotych w całości opłacony gotówką

NUMER KONTA BANKOWEGO 

20 1560 0013 2362 0470 7886 0001 (GETIN BANK S.A)

Layout